40% İNDİRİM

İndirimFırsatlarını Kaçırmayın!

* Alışveriş Zamanı

Ücretsiz Kargo

*Ücretsiz ve Sigortalı Teslimat

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Çalışanların en değerli varlığımız olduğuna inanıyoruz. Çalışma arkadaşlıklarımıza geçici gözüyle bakmıyor, ilişkilerimizi sağlıklı ve kalıcı temeller üzerine inşa ediyoruz. Bünyemize yetenekli ve başarılı kişileri çekmeyi, çalışanlarımızın gelişmelerine yardımcı olup, onları teşvik ederek uzun yıllar birlikte çalışma ilkesini benimsiyoruz.

Aramıza yeni katılan personeli, çalışmaya başladığı ilk günden itibaren, İşe Uyum Eğitimi’ne alıyoruz. Gerek iş dışında, gerekse iş başında düzenlenen programlarla eğitimleri sürdürüyor, kişilerin gelişmelerini izliyoruz.

İnsanların eşit olduğuna inanıyor ve iş yaşantımızda da bu ilkeyi uyguluyoruz. Çalışanlarımız arasında ırk, cinsiyet ve inanç farkı gibi ayrım ve değerlendirme yapmayarak, herkese kendini geliştirme ve yükselme fırsatı tanıyoruz.

Seçme – Yerleştirme ve çalışanlarımızın Kariyer Planlaması yapılırken çok titiz davranıyor, sadakat, dürüstlük, takım çalışmasına yatkınlık, duyarlılık, iş ahlakı, kendisiyle ve çevresiyle barışık olmayı temel ölçütler olarak kabul ediyoruz.

Seçme – Yerleştirme

Piramit Alyans ‘da Seçme – Yerleştirme sürecinde adayların her pozisyon için gerekli olan yetkinliklere sahip olup olmadıkları objektif, güvenilir ve geçerli metotlarla tespit edilip, iş hayatı ile kişisel başarısındaki yetkinliklerin rol oynadığı bir yapı hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda oluşturulan prosedürlere göre İnsan Kaynakları web portallarına, gazetelere verilen ilanlar dışında, kişisel başvuru yolu ile yılın her döneminde başvuruya açıktır. Tüm başvurular titizlikle incelenir ve başvuru anında açık bir kadro olmasa da adaylar rutin olarak yapılan mülakatlara davet edilebilir. İhtiyaç olduğunda adayların başvuruları tekrar incelemeye alınır.

Piramit Alyans İnsan Kaynakları ihtiyacı, geniş bir yelpaze ile tanımlanabilir. Başvurular sırasında ilgili pozisyonun gerekleri doğrultusunda öğrenim, deneyim, lisan bilgisi önemli olmakla birlikte görüşmelerde gözlenen kişisel nitelikler de adayın seçiminde önemli rol oynar.

Ücret Politikası

Grubun ücret artış uygulaması, güncel piyasa trendlerini yansıtabilme politikası ve artan performansı ödüllendirebilmek için her yıl Temmuz ayında gerçekleşir. Her ücret artış dönemi öncesinde piyasa ücret araştırması yapılır.

Dikkate alınan kriterler içinde en üstte yer alan kriter, kişisel yetkinlik ve artan performansı ödüllendirmek olduğu için performans değerlendirmesi öne çıkmaktadır. Piramit Alyans, kişisel performans gelişimini istikrar ile gerçekleştirebilen adaylar için radikal bir şekilde uluslararası standartta performans değerlendirmesi uygulayarak üst seviyede maddi gelişim imkanları sağlamaktadır.

Eğitim Programları

Piramit Alyans bünyesinde düzenlenen eğitimlerin temel amacı, çalışanın yerine getirdiği görevle ilgili teknik bilgi ve beceri düzeyini arttırmak ve gelecekteki Kariyer Planları ile ilişkili olarak bir sonraki görevinde ihtiyaç duyacağı teknik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Bunun dışında şirketlerimize yeni katılan personel, çalışmaya başladığı ilk günden itibaren oryantasyon ve işin üzerinde uygulamalı ihtisas eğitimlerine tabi tutulur.

Piramit Alyans iş fırsatları için lütfen ilgili maile bize e-posta gönderin veya Linkedin sayfamızı takipte ediniz!: info@piramitalyans.com